Ny samlingsvolym över geologin i norra Norrbotten

Ny samlingsvolym över geologin i norra Norrbotten

Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste geologi publiceras ny geologisk information i form av vetenskapliga artiklar från SGUs Barentsprojekt. Läs mer på sgu.se

2018-04-03 10:53