Ny strategi för hantering av gruvavfall

SGU har idag av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader för åtgärder vid efterbehandling. Läs mer på SGU.se

2016-04-18 13:38