Ny vägledning för att klassa hållbarhet hos mineralresurser

Ny vägledning för att klassa hållbarhet hos mineralresurser

SGU har i samverkan med systerorganisationerna i Norge och Finland samt branschexperter tagit fram riktlinjer för hur FN:s klassificeringssystem UNFC för hållbarhet ska användas för mineralresurser. Läs mer på sgu.se

2017-12-15 10:19