Ny vägledning om ras, skred och erosion

Ny vägledning om ras, skred och erosion

En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor finns ute nu. Vägledningen har tagits fram av Statens geotekniska institut i samverkan med SGU och andra myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner. Läs mer på sgu.se

2018-02-01 10:29