Nya hygieniska gränsvärden på gång för NOx och CO

Nya hygieniska gränsvärden på gång för NOx och CO

Många satsningar pågår för att minska dieselavgaserna under jord. EU-kommissionen har beslutat om nya hygieniska gränsvärden och de europeiska gruvorna har fått en förlängd övergångsperiod för att hinna med implementeringen. Läs mer på svemin.se

2017-02-20 11:18