Nya regeringsuppdrag för 2017

Nya regeringsuppdrag för 2017

I SGUs regleringsbrev för 2017 anges tio nya regeringsuppdrag: SGU ska bland annat att utreda ett förbud mot landbaserad olje- och gasutvinning, hållbar råvaruförsörjning i ett globalt perspektiv samt att ta fram kunskapsunderlag för grundvattenbildning respektive koldioxidlagring. Läs mer på sgu.se

2017-01-17 11:20