Nye geofysiske kart fra nord

Nye geofysiske kart fra nord

Til sammen åtte nye flymagnetiske kart fra Finnmark og Nord-Troms i målestokk 1:250.000 er framstilt i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Läs mer på ngu.no

2017-01-17 11:18