NYE KART FRÅ VESTERÅLEN

NYE KART FRÅ VESTERÅLEN

HINNØYA: Gamle kart vert nye. Geologar frå Noregs geologiske undersøking har i sommar kartlagt berggrunnen på dei midtre delane av Hinnøya i Nordland og Troms. Läs mer på ngu.no

2016-08-31 11:25