Nyheter – Grunnforskning; Ingen enighet om mantelens viskositet – del 2

Nyheter – Grunnforskning; Ingen enighet om mantelens viskositet – del 2

Etter nærmere 80 år med diskusjoner, er det fremdeles ingen enighet blant forskerne om hva mantelens viskositet er. Kan gamle strandlinjer gi svaret på gåten? Läs mer på geoforskning.no

2016-08-19 09:20