Nyheter - Grunnforskning : Samler krefter for storskala infrastruktur

Nyheter - Grunnforskning : Samler krefter for storskala infrastruktur

Universitetet i Bergen og flere norske partnere spiller en nøkkelrolle i det største geofaglige forskningsprosjektet Europa noen gang har sett. 25 land, fire internasjonale organisasjoner og mer enn 250 storskala forskningsinfrastrukturer med flere tusen målestasjoner som overvåker jordens indre deformasjonsprosesser og konsekvensene for jordens overflate er involvert i det storprosjektet innen forskningsinfrastruktur European Plate Observing System (EPOS). Läs mer på geoforskning.no

2016-10-05 14:27