Nytt klimaprosjekt - Pliocene Arctic Teleconnections (PACT)

Nytt klimaprosjekt - Pliocene Arctic Teleconnections (PACT)

Prosjektet Pliocene Arctic Teleconnections (PACT) har nylig startet opp. PACT er et 4-årig (2016 til 2020) prosjekt finansiert av NFRs program for indisk/norsk forskningssamarbeid (INDNOR). PACT er ledet av Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), ved Universitetet i Tromsø (UiT). Kari Grøsfjeld. Läs mer på ngu.no

2016-10-07 13:13