Ökat intresse för prospektering under 2016

Antalet ansökningar om undersökningstillstånd är fler första halvåret 2016 än 2015 och 2014. läs mer på norran.se

2016-07-28 14:53