Osedvanligt höga guldhalter i Fäbodtjärn

Osedvanligt höga guldhalter i Fäbodtjärn

Positiva borrningar för Botnia Exploration. Botnia Exploration har under sommaren genomfört den planerade dikesgrävningen i guldfyndigheten Fäbodtjärn i Vindelgransele i Västerbotten. Arbetet var en fortsättning på tidigare provborrningar och analysresultaten bekräftar nu att guldhalterna går ända upp till ytan. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-08-18 10:27