OVERSIKT OVER DE STØRSTE MINERALRESSURSENE I ARKTIS

OVERSIKT OVER DE STØRSTE MINERALRESSURSENE I ARKTIS

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene. Produktene omfatter et bokverk, en database og kart, og representerer den første samling av informasjon om de viktigste mineralforekomstene i Arktis. Sammenstillingen viser hvor stor rolle mineralindustrien har spilt i de arktiske regionene i over hundre år, og samtidig hvordan letingen etter mineralressurser er prioritert i regionen i nyere tid. Läs mer på ngu.no

2016-06-23 09:10