Presenterer nye berggrunnskart

Presenterer nye berggrunnskart

NGU presenterer helt nye berggrunnskart i målestokk 1:50 000 i Telemark og Rogaland. Kartene har blitt til etter årelang kartlegging. Läs mer på ngu.no

2016-10-21 11:55