Pressmeddelande Botnia

Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration.

Publicerad den 18 maj, 2016 av Botnia 

(AktieTorget: BOTX). Längs den mineralrika så kallade Guldlinjen i Västerbotten planerar Botnia Exploration en gruvanläggning för utvinning av guld och silver nära byn Vindelgransele utanför Lycksele. Ramböll har fått i uppdrag att upprätta tillståndsansökan för projektet och fungera som stöd under handläggningen.

Botnia Exploration är fokuserat på småskalig gruvbrytning och planerar för två brytplatser inom Lycksele kommun: en underjordsgruva i Fäbodtjärn och en kombination av dagbrott och underjordsgruva i Vargbäcken. Läs mer på Botniaexploration.com

2016-05-19 13:18