Pressmeddelande; Dragon Mining säger upp avtal med Endomines.

Endomines har informerats om att Dragon Mining säger upp gällande avtal avseende uppanrikning av flotationskoncentrat från Pampalo vid Dragon Minings lakningsanläggning i Svartliden. Enligt Dragon Mining har verksamheten vid Svartliden erfarit ökade nivåer av koppar i avgående vatten till recipienten. Kopparhalterna är låga men på en nivå som medför att detta vatten måste renas för att Svartlidens miljötillstånd ska kunna innehållas. Kostnaden för denna rening är av Dragon Minings ledning bedömd som avsevärd. Endomines kommer omedelbart att inleda diskussioner med andra kunder för flotationskoncentratet. Läs mer på endomines.se

2016-05-27 11:23