Pressmeddelande; Långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier.

Copperstone Resources kan glädjande nog meddela att majoriteten av bolagets långivare (enligt låneavtal den 30 december 2015) har valt att kvitta sina skulder mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Läs mer på copperstone.se

2016-05-27 11:19