Produktion enligt plan i september

Produktion enligt plan i september

Gruvproduktionen i september blev 3 300 ton våtvikt, vilket är enligt plan och i stort sett lika med september 2015, (3 278 ton torrvikt). Malmlagret har nu ökat till 25 600 ton (1 400 ton).Produktionen hittills i år har uppgått till 27 573 ton våtvikt, (29 780 ton torrvikt). Uttryckta i SEK per ton, steg månadsgenomsnittet för zink med 1 % och blypriset med 7 % mot genomsnittet för augusti. Jämfört med september 2015 var zinkpriset 36 % högre och blypriset 18 % högre. stålochgruva.se

2016-10-05 14:17