Produktionen av ballast ökade markant 2015

Produktionen av ballast ökade markant 2015

Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg har ökat stort med nio miljoner ton jämfört med 2014, till 86 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015. Läs mer på sgu.se

2016-09-29 10:00