Ras för Sandvik

Vinsten rasar och utdelningen till ägarna sänks.

-Kina är svagt, efterfrågan är ner 40 procent, det är brutalt dåligt, säger vd Björn Rosengren.

De pressade råvarupriserna tynger efterfrågan på Sandviks produkter som till stor del är inriktade på gruvindustrin. Även det låga oljepriset sänker på liknande vis Sandviks försäljning. Läs mer

2016-02-03 16:29