Råvaror lyfter Asienbörserna

De asiatiska börserna steg i måndagens handel med större uppgångar på framför allt de kinesiska handelsplatserna. Bakom uppgången låg förväntningar på stimulansåtgärder från centralbankernas sida i spåren av Brexit-omröstningen, samt stigande priser på basmetaller och olja. Läs mer på di.se

2016-07-04 09:41