Regeringen tillåter tyngre transporter – men bara på vissa vägar

Regeringen tillåter tyngre transporter – men bara på vissa vägar

Idag beslutade regeringen om en lagrådsremiss rörande ett införande av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige. Införandet gäller vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. Läs mer på swemin.se

2016-10-05 14:35