Regeringen utreder snabbare prövning av nya gruvor

Regeringen utreder snabbare prövning av nya gruvor

Processen för att öppna nya gruvor ska ses över. Regeringen har gett Monica Daoson, rådman vid mark- och miljödomstolen, i uppdrag att utreda miljöprövningarna som görs i samband med att en gruva ska öppnas. Läs mer på vafinans.se

2018-01-26 10:29