Restprodukt från massaindustrin kan ge miljövänligare gruvor

Restprodukt från massaindustrin kan ge miljövänligare gruvor

Susanne Nigéus är doktorand inom tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet och arbetar med att undersöka om grönlutslam kan vara ett lämpligt material att använda som tillsats för att göra en naturlig morän tätare. I ett nytt projekt har en provyta med en blandning av grönlutslam och morän använts för att täcka gruvavfall. Läs mer på ltu.se

2018-03-15 09:51