Riksdagen avslog stopp för gruvor i naturskyddade områden

Riksdagen avslog stopp för gruvor i naturskyddade områden

Riksdagen avslog nyligen ett trettiotal motioner gällande gruv- och mineralpolitik. Ett av förslagen rörde stopp för prospekteringar och provborrningar i naturskyddade områden, den avslogs av Riksdagens näringsutskott. Samtidigt har antal ansökningar om att få prospektera i Sverige efter mineraler fördubblats. Läs mer på natursidan.se

2018-03-07 09:19