Samverkan - fokus i regeringens nya forskningspolitik

Samverkan - fokus i regeringens nya forskningspolitik

Regeringens forskningsproposition, som presenterades på tisdagen, rymmer bland annat tioåriga forskningsprogram för att möta samhällsutmaningar och satsningar på test- och demonstrationsmiljöer. Även satsningen på strategiska forskningsområden kommer att fortsätta. Läs mer på svemin.se

2016-12-13 12:49