Sandvik investerar i anläggning för metallpulver

Sandvik investerar i anläggning för metallpulver

Sandvik investerar omkring 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel inom affärsområdet Sandvik Materials Technology. Läs mer på metallerochgruvor.se

2018-02-06 10:16