Satelliter ska spåra oupptäckta litiumfyndigheter

Satelliter ska spåra oupptäckta litiumfyndigheter

Med hjälp av satelliter ska oupptäckta litiumfyndigheter i Cornwall i södra England spåras. Ett konsortium bestående av 11 organisationer stött av Storbritanniens regering har dragit igång ett forskningsprojekt som går ut att på satellitbilder över vegetation och mineraler på marken försöka identifiera litiums ”fingeravtryck”. Läs mer på metallerochgruvor.se

2018-01-31 10:47