SGU bidrar till ökad kunskap om kritiska råvaror i EU

SGU bidrar till ökad kunskap om kritiska råvaror i EU

Tillgången på kritiska råvaror är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. Mot den bakgrunden deltar SGU i ett EU-projekt för att ta fram de kritiska råvaror som behövs i allt från mobiltelefoner till snabbtåg. Läs mer på sgu.se

2018-06-02 11:10