SGU kartlägger teknikmetaller

SGU kartlägger teknikmetaller

SGU har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna för utvinning av metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer i Sverige och Europa. Läs mer på sgu.se

2016-10-20 16:13