SGU utreder svenskt regelverk mot konfliktmineral

SGU utreder svenskt regelverk mot konfliktmineral

Inom några år finns en svensk lagstiftning mot så kallade konfliktmineral. Det är konsekvensen av en ny EU-förordning om konfliktmineral som ska börja gälla från och med 2021, med SGU som ansvarig myndighet för det svenska genomförandet. Läs mer på sgu.se

2018-01-12 11:39