SGU yttrar sig om kalkbrytningens risk för påverkan på angränsande våtmarker

SGU har yttrat sig över Naturvårdsverkets hydrogeologiska utredningar och slutsatser från 2015. Vårt yttrande kommenterar även hur vi tidigare har uttalat oss i ärendet samt vilka principer vi anser ska gälla för skyddsåtgärder utifrån sökt vattenverksamhet. Läs mer på sgu.se

2018-05-28 10:45