SGUs genomförandeplan visar på bredden i myndighetens miljömålsarbete

SGUs genomförandeplan visar på bredden i myndighetens miljömålsarbete

Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en fyraårig genomförandeplan med åtgärder som ska bidra till att miljömålen uppfylls. Den omfattar ett trettiotal egna och ett tiotal myndighetsgemensamma åtgärder. Läs mer på sgu.se

2016-07-01 11:45