Sjekker metanutslipp på havbunnen

Sjekker metanutslipp på havbunnen

Et havområde vest av Lofoten blir i sommer gransket for metanlekkasjer. Forskere skal foreta detaljerte dybdemålinger og ta prøver av karbonatskorper. Läs mer på ngu.no

2017-05-23 14:12