Sjunkande priser på basmetaller

Sjunkande priser på basmetaller

Bas- och ädelmetallmarknaden visar upp sjunkande priser på fredagen. Priset på nickel, koppar och zink är ned 0,7, 0,5 respektive 0,6 procent medan övriga metaller visar upp mindre förändringar på nedsidan. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-09-19 09:56