Stöd till utveckling av arktisk gruvindustri

Inrättar nordiska ”Centres of Excellence” för utveckling av Arktis

Nordforsk och de nordiska länderna har beviljat drygt 109 miljoner kronor under en fem-års period för inrättande av fyra nya nordiska ”Centres of Excellence” för utveckling av Arktis. Högskolan Dalarna ingår i två av dem. Läs mer

2016-02-03 16:26