Tema: Innovation, hälsa och säkerhet

Tema: Innovation, hälsa och säkerhet

Svemins arbetsmiljöseminarium 2018 – en heldag med gruv- och mineralbranschens arbetsmiljöfrågor i fokus!

Plats: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17 i Luleå

Tid: Onsdag 14 februari 2018 kl 09.30-16.00 Läs mer på svemin.se

2018-01-30 09:06