To ble årets publikasjon

To ble årets publikasjon

Prisen for årets vitenskapelige publikasjon ved NGU i 2016 er delt mellom et nylig utgitt volum i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og boka Mineral Resources in the Arctic. Les mer på ngu.no

2016-12-13 12:47