Uranisotoper og den siste istids isdekke

Uranisotoper og den siste istids isdekke

En gruppe forskere har funnet en sammenheng mellom uranisotoper i havet og avsmeltningshistorien under den siste istid. Les mer på geoforskning.no

2016-10-25 16:08