Planering och optimering under jord

Minemap produktionsplanering.

Minemap skapar olika scenarier för kort tid, vecka, månad, och budget, 1 år, 2 år, 3 år, för att utvärdera och planera produktionsresurser och malmproduktion. Planeringsverktyget ger komplett överblick för att optimera produktionstakten.

Minemap malm.

Minemap använder blockmodeller för att beräkna malmkvalitet och mängd gråberg för varje enskild salva. Det ger ökade möjligheter till planering och optimering för anrikningsverket. 

Minemap meddelanden.

Minemap meddelande skickar meddelanden mellan olika arbetslag och skift i gruvan. Viktig information och säkerhetsmeddelanden sker direkt och med kontinuerlig kommunikation till samtliga ortar.

Minemap säkerhet.

Minemap säkerhetssystem är snabbt och enkelt. Det ger information om var, vad, när och hur. Det ger en aktuell status i varje ort där arbete pågår.

Minemap plannering av säkerhetsåtgärder.

Minemap säkerhetssystem är ett enkelt sätt att nå ut direkt med information och instruktioner till arbetslagen. Planerade förstärkningsarbeten eller annan information kan omedelbart skickas ut till berörd personal.