Propack geologi

Propack är ett tredimensionellt geologisystem med integrerade programmoduler utformat för prospektering, gruvbrytning, mineral- och anläggningsindustri.

Det är ett modernt, användarvänligt, öppet system och därmed relativt enkelt att anpassa till specifika behov och den egna verksamheten.

Samtliga programmoduler i Propack har ett mycket genomarbetat användargränssnitt och "on-line help".

Vi har skapat en logisk arbetsgång som medför att det krävs minimal träning för att komma i gång och arbeta effektivt med Propack.

Datalagring sker i öppna databaser som Microsoft Access och Oracle,  kommunikationen med dessa sker genom gränsnittet ODBC.

Som "grafisk motor" används MicroStation. Det är ett kraftfullt verktyg för 3D visualisering och tillåter import/export av information mellan olika system.

Mer information om de olika modulerna finns under rubrikerna